Miljö och bygg

Vi arbetar med miljö- och livsmedelstillsyn, beslutar i byggfrågor och utvecklar karttjänster. Vi arbetar aktivt för att ge våra kunder bästa möjliga service.

Fritid och kultur

Foto: Thomas Henrikson

Att förbättra kundservicen är ett arbete som pågår hela tiden hos oss. Digitalisering är en nödvändighet för att möta våra kunders servicekrav och för att minska vår administration. Det är en utmaning för alla våra avdelningar, men det är högt prioriterat. Vi strävar efter att kunden ska kunna sköta sina ärenden digitalt vilken tid på dygnet som helst.

Byggavdelningen ser framgångar i att samarbeta med kommunens närings­livsservice för att möta våra kunder och lyssna in vilken utveckling som krävs.

Miljöavdelning ser behovet av ett modernt verksamhetssystem för att kunna bli mer digitala.

Kart- och GIS-avdelningen är drivande i att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen både internt och i samverkan med andra kommuner, där våra egna tjänster håller hög kvalitet.

Vårt fokus 2019

  • Vårt SBA Nöjd-kund-index för rättsäkerhet på byggavdelningen och miljöavdelningen ska öka.
  • Vårt SBA Nöjd-kund-index för tillgänglighet på byggavdelningen och miljöavdelningen ska öka.
  • Vårt SBA Nöjd-kund-index för information på byggavdelningen och miljöavdelningen ska öka.
  • Vi prioriterar arbetsmiljön och arbetssituationen för miljö- och byggnadsförvaltningens medarbetare. Trivsel på jobbet är en förutsättning för att göra ett bra jobb.

Om SBA

Miljö- och byggnads­nämnden

Politikerna i nämnden är ansvariga för de beslut och insatser som görs under året. Kontakta nämnden om du har frågor.

Ordförande för nämnden
Jan Fredriksson (C)

Kontakta nämnden