Ekonomi

Här kan du se upplevelseförvaltningens budget för 2019.

Driftsbudget

Upplevelsenämnden har tilldelats en budgetram på 123,4 miljoner kronor.

Siffror anges i miljoner kronor

Verksamhet

Belopp

Barn och unga

19,9

Kultur, konst och bibliotek

21,0

Idrott och fritid

51,7

Museum och turism

7,8

Upplevelseförvaltningen centralt inklusive Utveckling och stöd

23,0

Summa

123,4

Investeringsbudget 2019

Total investeringsbudget för 2019 uppgår till:

Siffror anges i miljoner kronor

Investering

Investeringsutgift

Tas i bruk

Återkommande inventarier, maskiner med mera

5,0

2019

Reinvestering markanläggningar

0,4

2019

Summa investeringsutgift

5,4Behovet av ombudgetering från 2018 till 2019 uppgår till 2,2 miljoner kronor.

Ekonomiska nyckeltal

Nyckeltalen används för att förstå utvecklingen för verksamheten och kallas just nyckeltal för att man ser det som en "nyckel" till att förstå utveckling. Centrala nyckeltal nämnden följer under året är ; Museum, besök per år; Parkguidningar per år; Bibliotek, besök per år; Förskola: föreställningar – deltagare; Grundskola: föreställningar – deltagare.[1]

[1] Se årsredovisning 2018. Finns digitalt på enkopin.se