Nämndordförande har ordet

Nu börjar vår gemensamma resa. Samverkan och hållbarhet är viktiga ledord för kommunstyrelsen. Vi måste tänka mer långsiktigt, arbeta tillsammans och fokusera på det vi levererar till våra invånare!

Samverkan och hållbar utveckling

Det är viktigt att samla krafterna kring en hållbar utveckling av kommunen där alla kan bidra på något sätt. När vi sedan i samverkan med företag, föreningar och andra offentliga organisationer slår ihop våra insatser så kan vi göra skillnad och blir föregångare i hållbar utveckling.

Under året vill vi fortsätta det viktiga arbetet med vattendirektivet och med dagvattenproblematiken. Minst lika viktigt är arbetet med att minska våra utsläpp av koldioxid, bland annat genom att göra medvetna val när vår fordons- och maskinpark byts ut. Men även i vår samverkan med Region Uppsala och UL för att förändra vårt sätt att resa. Vi vill även i samverkan med Vafab utveckla det återbruk som finns i staden och tillskapa mindre anläggningar i våra kransorter.

Vi måste tänka mer långsiktigt

De ekonomiska utmaningarna med investeringsbehov, demografisk utveckling och minskad ökningstakt på våra intäkter ställer krav på oss som politisk ledning. Vi måste möta utmaningarna genom att arbeta mer långsiktigt och vi ska effektivisera genom att utveckla våra arbetssätt och ta hjälp av ny teknik och därmed se till att vi arbetar ihop egna medel för kommande investeringar.

Vi måste ta vårt ansvar

Vi vill öka samverkan och ta vårt ansvar för att målen mäts på vad vi levererar. 2019 blir ett omställningens år där våren kommer att präglas av arbete med utveckling av vår styrmodell och med dialogen inför budgetperioden 2020-2023.

Ingvar Smedlund (M),
kommunstyrelsens ordförande

Ingvar Smedlund (M)

Foto: Evelina Johansson

Kommunstyrelsen

Politikerna i nämnden är ansvariga för de beslut och insatser som görs under året. Kontakta nämnden om du har frågor.

Ordförande för nämnden
Ingvar Smedlund (M)

Kontakta nämnden