Verksamhetsresultat

Nämndens effektmål utgår från kommunens politiska mål och är samtliga strategiskt viktiga för nämndens kärnverksamhet och visar på den skillnad vi vill uppnå för dem vi är till för.

Hitta på sidan

Prioriterade effektmål

Enköpings utveckling bygger på utgångspunkter som handlar om att skapa en kultur och strukturer för ständiga förbättringar, en stark effektkultur och en styrning och ledning grundad på tillit. Ett led i att skapa en stark effektkultur är att det som tidigare var smartmål nu är effektmål.

I följande avsnitt konkretiseras kommunfullmäktiges politiska viljeinriktning i form av kommunstyrelsens effektmål.

1. Få människor att växa

Öka kommunens attraktionskraft genom att fler medarbetare ska känna stolthet 2018.

Nuläge december 2017: 71 %
Målet uppnått: 75 % eller mer
Nära målet: 71-74 %
Ej uppnått: 70 % eller mindre

Öka kommunens attraktionskraft genom att fler medarbetare ska uppfatta kommunen som en attraktiv arbetsgivare 2018.

Nuläge december 2017: 65 %
Målet uppnått: 70 % eller mer
Nära målet: 65-69 %
Ej uppnått: 64 % eller mindre

80 procent av medarbetarna upplever att vi har väl fungerade informationskanaler inom kommunen.

Nuläge december 2017: 67 %
Målet uppnått: 80 % eller mer
Nära målet: 77-79 %
Ej uppnått: 76 % eller mindre

3. Utveckla ett jämlikt samhälle

Kötiden för att komma fram till kontaktcenter via telefon ska ligga på ett snitt under 2 minuter, beräknat på årsbasis.

Nuläge december 2018: 2,74 minuter
Målet uppnått: 0-2 minuter
Nära målet: 2-3 minuter
Ej uppnått: 3 minuter eller mer

I SCBs medborgarundersökning ska Nöjd-medborgar-index för bemötande och tillgänglighet öka.

Nuläge december 2018: 54
Målet uppnått: 55 eller mer
Nära målet: 54
Ej uppnått: 53 eller mindre

4. Ett blomstrande näringslig och en ökav välfärd

NKI – företag, ska varje år förbättras med slutmålet index 75 år 2020.

Nuläge december 2018: 63 poäng
Målet uppnått: 70 poäng eller mer
Nära målet: 63-69 poäng
Ej uppnått: 62 poäng eller mindre