Kommunledning

Under 2019 kommer vi att fokusera på samverkan och hållbar utveckling. Vi vill bli en attraktiv arbetsplats, ta mer ansvar och tänka mer långsiktigt.

Fritid och kultur

Under 2019 kommer vi att fokusera på samverkan och hålllbar utveckling. Vi måste bland annat minska våra utsläpp av koldioxid. För att bidra till den minskningen måste vi tänka på vilka val vi gör när vår fordons- och maskinpark byts ut.

Vi måste också ta vårt ansvar och tänka mer långsiktigt. Vi ska effektivisera våra arbetssätt och se till att vi har råd att göra de investeringar som krävs för att förbättra och vidareutveckla Enköpings kommun.

Vårt fokus 2019

  • Vi vill bli en attraktivare arbetsplats så att fler söker jobb hos oss. Vi vill samtidigt att de som redan jobbar hos oss ska trivas och utvecklas för att bli sitt allra bästa jag.
  • När du ringer till kommunens kontaktcenter ska kötiden ligga på ett snitt under två minuter.
  • Vi vill också att fler privatpersoner och företagare ska vara nöjda med hur vi bemöter er kommuninvånare. Tillgängligheten ska öka.
  • Vi vill minska det digitala utanförskapet men också bli bättre på att hitta digitala lösningar som spar tid och pengar.

Kommunstyrelsen

Politikerna i nämnden är ansvariga för de beslut och insatser som görs under året. Kontakta nämnden om du har frågor.

Ordförande för nämnden
Ingvar Smedlund (M)

Kontakta nämnden