Verksamheternas politiska mål

Vi presenterar de mål och uppdrag som kommunens verksamheter kommer att jobba med under 2019.

De politiska nämnderna tar fram mål för verksamheterna utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål. För varje område, exempelvis skola, vård och omsorg eller kultur och fritid, finns det planer för vad verksamheterna ska jobba med under 2019.

Kommunfullmäktige kan även ge nämnder uppdrag, där fullmäktige vill se förändrade effekter eller om man behöver göra en särskild insats. Uppdragen kan vara riktade till en eller flera nämnder och följs upp i årsredovisningen genom skalan:

  • uppnått
  • uppnått till minst 80 %
  • uppnått till mindre än 80 %.

Du kan också läsa om hur verksamheterna ser på omvärlden och de utmaningar vi står inför. Varje nämnds nämndordförande skriver en kort sammanfattning om året som kommer.

Vi kommer att göra kompletteringar för varje verksamhetssida i uppföljningen av de politiska målen för varje verksamhet. Detta gör vi efter ett beslut som kommunfullmäktige tagit.