Övergripande politiska mål för Enköpings kommun

Det här är kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsplan med budget för 2019. Uppdragen och budget utgår ifrån kommunfullmäktiges beslutade övergripande verksamhetsplan med budget 2019 enligt Socialdemokraternas och Nystart Enköpings förslag.

För perioden 2016-2019 har den tidigare politiska ledningen beslutat om fem övergripande mål. Målen ska bland annat bidra till att skapa en bättre hållbar framtid.