Varumärke och värdegrund

Vårt varumärke och vår värdegrund leder oss i arbetet att göra Enköpings kommun attraktiv som plats att bo på, som arbetsgivare och som en plats för företag att växa på.

Vårt varumärke

Varumärkesplattformen visar de egenskaper och värden vi vill att omvärlden ska förknippa platsen Enköping med.

  • Nära – geografiskt och mellan människorna som bor här.
  • Tillsammans – nära samverkan mellan samhällets olika delar i en familjär kultur som är tillåtande och generös.
  • Engagerade – vi har ett genuint och starkt engagemang för vår kommun. Vårt löfte är ett mer personligt bemötande i Enköping!

Arbetsgivarvarumärket hjälper oss att locka sökande till lediga tjänster och behålla kompetenta medarbetare. Vi letar efter personer som vill tänka nytt, satsa på unga talanger och främjar gott ledarskap. Här får alla unika möjligheter till personlig utveckling, samtidigt som de får chansen att göra verklig skillnad för alla som bor och lever i Enköping.

Vår värdegrund

För att vår utsida och insida ska stämma överens går vår interna värdegrund hand i hand med arbetsgivarvarumärket och varumärkesplattformen. Värdegrunden beskriver den kultur som präglar organisationen och den lever vi upp till i såväl mötet med kommuninvånare som mötet med medarbetare. Värdeorden är ansvar, trygghet, service och ambition.

  • Ansvar – invånarna får största möjliga nytta av vårt arbete.
  • Trygghet – alla känner att de får det som de har rätt till.
  • Service – alla bidrar med förutsättningar för att ge god service.
  • Ambition – vi underlättar för invånarna att skaffa sig en bra tillvaro, och gör så att alla känner sig stolta över sin kommun.

Foto: Scandinav Bildbyrå