Enköpings kommuns organisation

Här kan du se hur kommunen är organiserad samt vad nämnd,- förvaltning- och bolagsförkortningarna betyder.

Organisationsöversikt

Förkortningar

Nämnder

 • KS = Kommunstyrelsen
 • KLN = Krisledningsnämnden
 • MBN = Miljö- och byggnadsnämnden
 • SN = Socialnämnden
 • TN = Tekniska nämnden
 • UAN = Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 • UPN = Upplevelsenämnden
 • VN = Valnämnden
 • VON = Vård- och omsorgsnämnden

Förvaltningar

 • KLF = Kommunledningsförvaltningen
 • MBF = Miljö- och byggnadsförvaltningen
 • SBF = Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • SF = Socialförvaltningen
 • UPF = Upplevelseförvaltningen
 • UF = Utbildningsförvaltningen
 • VOF = Vård- och omsorgsförvaltningen

Kommunala bolag

 • EMAB = Enköpings Kommuns Moderbolag AB
 • ENA = Energi Ena Energi AB
 • EHB = AB Enköpings Hyresbostäder

Kommunalförbund

 • Vafab Miljö = Vafab Miljö AB
 • RTJ = Ena-Håbo Räddningstjänsten Enköping-Håbo