FN:s globala hållbarhetsmål

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är en grund för kommunfullmäktiges övergripande mål.

Källa: http://www.globalamalen.se

FN har 17 globala hållbarhetsmål

Utvecklingen i världen leder till ett antal globala samhällsutmaningar. FN:s hållbarhetsmål, EU:s strategier och den nationella politiken lyfter fram fyra särskilt stora utmaningar. Demografisk utveckling, globalisering, klimatfrågor och social sammanhållning. Alla människor, företag, stater, kommuner och regioner påverkas av samällsutmaningarna och har ett ansvar att hantera dem.

FN:s globala hållbarhetsmål antogs på ett toppmöte i New York i september 2015. Målet för de 17 globala målen och Agenda 2030 är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling:

  • Ekonomi
  • Social hållbarhet
  • Miljö