Kommunfakta

Vad är samhällsbygget Enköping och hur styrs kommunen. Hur jobbar vi med vårt varumärke och vår värdegrund?

Samhällsbygget Enköping

Vi utgår från de övergripande målen för Enköpings kommun 2016-2019.

Styrning och uppföljning

Enköpings utveckling bygger på att skapa en kultur och strukturer för ständiga förbättringar, en stark effektkultur och en styrning och ledning grundad på tillit. Ett led i att skapa en stark effektkultur är att det som tidigare varit smartmål nu är effektmål.

Varumärke och värdegrund

Vårt varumärke och vår värdegrund leder oss i arbetet att göra Enköpings kommun attraktiv som plats att bo på, som arbetsgivare och som en plats för företag att växa på.

De globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Kommunens organisation

Här kan du se hur kommunen är organiserad samt vad nämnd,- förvaltning- och bolagsförkortningarna betyder.

Om dokumentet

Fakta om dokumentet (webbplatsen).