Större investeringsprojekt

Det nya familjebadet är periodens största investering som beräknas bli klar 2021. Nya förskolor i Örsundsbro, Grillby och på Korsängen kommer också stå klara under perioden.

Belopp anges i miljoner kronor.

Investeringsprojekt

Planeras vara klart

Budget

Brandstation Örsundsbro

2019

25,0

Bergvretenskolan

2019-2020

61,0

Örsundsbro förskola

2020

69,0

Samsjuklighetsboende

2020

36,0

Brandstation Fjärdhundra

2020

25,0

Korsängen omklädningsrum

2020

11,5

Korsängen förskola

2021

69,0

Grillby förskola

2021

69,0

Familjebad/inventarier

2021

358,0

Infrastrukturåtgärder familjebad (totalt)

2021

45,0
Planerat underhåll

2019

136,0

Planerat underhåll

2020

162,0

Planerat underhåll

2021

144,0