Ekonomi

De kommande kostnadsökningarna i Enköpings kommun blir en utmaning då intäkterna inte ökar i samma takt. Här kan du läsa om Enköping kommuns budget för 2019.

Munkkällans förskola, foto: Tina Engström

En utmaning 2019

Kommunen behöver minska kostnadsutvecklingen under nästa år samtidigt som vi måste investera i fastigheter och underhåll.

Vi kommer att få mindre skattepengar under åren 2019-2021. Redan under september 2018 beslutade kommunen att vi måste spara pengar då vi såg att resultatet visade på ett stort underskott.

Vi ska använda pengarna rätt

Vi ska ha en god ekonomisk hushållning i kommunen. Det innebär att pengarna ska användas till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta måste vi bland annat ha tydliga mål kring styrning och samtidigt följa upp både verksamheten och den ekonomiska utvecklingen. Vi behöver också ta fram förutsättningar för att finansiera investeringar med egna pengar. Ju mindre vi behöver låna desto bättre. Ett sätt att få in pengar är att sälja tillgångar som kommunen äger.

Investeringar och underhåll

Kommunen har ett stort behov av att investera pengar i nya fastigheter. Vi kommer bland annat att investera pengar i flera förskolor, ett nytt familjebad och nya brandstationer.

Som investeringsplanen ser ut nu kommer vi att lägga totalt 2,9 miljarder under treårsperioden. Den siffran kan dock ändras beroende på hur budgeten ser ut för 2020. De största investeringarna handlar om avlopps- och vattenreningsverk. De kommer att påverka utgiftsbudgeten för 2021 och framåt.

Vi försöker samordna och planera större investeringar och samtidigt jämföra underhållsbehov mot nyinvesteringar.

Vi planerar att lägga totalt 442 miljoner kronor på underhåll under treårsperioden.