Foto: Thomas Henrikson

Den politiska viljan för Enköping 2019

Här presenterar vi kommunfullmäktiges politiska vilja för Enköpings kommun 2019. Uppdragen och budget utgår från kommun­fullmäktiges beslutade övergripande verksamhetsplan med budget 2019 enligt Socialdemokraternas och Nystart Enköings förslag.