Naturskolan och ENaT

Enabygdens naturskole­verksamhet arbetar för att sprida utomhuspedagogik till alla skolor i Enköpings kommun. ENaT vill öka elevernas intresse för och kunskap om naturvetenskap och teknik.

utomhuspedagoger

Maria Hjortman, Mikael Bernövall, Marie Norelius

Enabygdens naturskoleverksamhet

Vi flyttar klassrummet utomhus. Enabygdens naturskoleverksamhet är en resurs som arbetar för att sprida utomhus­pedagogik till alla skolor i Enköpings kommun.

Med utomhuspedagogik flyttas lärandet ut i naturen, kulturlandskapet och samhället. Det innebär direkt­upplevda inlärningssituationer där delar av alla skolans ämnen och teman kan genomföras.

Pedagogiken betonar platsens betydelse för lärandet och även vikten av samverkan mellan klassrum och uterum.

Hösten 2020 hade Naturskolan 40000elever jubileum. 15 år verksamma år och sammanlagt arbetat med 40000st elever! Dagen firades tillsammans med Enöglaskolan. Se klipen från SVTs reportage från dagen.

Länk till SVTs reportage om oss på SVTnyheters webbplats

Följ oss på sociala medier.

Länk till Naturskolan på Facebook

Länk till ENaT på Facebook

Länk till Naturskolan på instagram.

Våra grundstenar

Läroplanens kunskapsmål

Utomhuspedagogik är en metod som ökar möjligheterna att nå läroplanens kunskapsmål. Detta genom att eleverna får möjlighet att i mötet med verkligheten använda många inlärningsstilar vilket ökar deras motivation att lära.

Folkhälsa

Elevernas hälsa gynnas genom vistelse ute i naturen. Att röra sig utomhus stimulerar motorik och leder till bättre hälsa. Att lära in ute befrämjar även social samvaro och samarbete. Det är även bevisat att halterna av stresshormoner sänks genom uteaktiviteter.

Hållbart samhälle

Ett hållbart samhälle måste vi alla bidra till. Dagens elever är morgondagens beslutsfattare. Genom att utveckla elevernas naturkänsla skapas förutsättningar för att öka engagemanget för naturen och vår omgivning. Viljan att bevara viktiga naturområden och att ändra konsumtionsmönster stärks tack vare personliga upplevelser ute i naturen.

Enabygdens naturskoleverksamhet finns till för alla grundskolor i Enköpings kommun. Vi besöker dig på din skola.

ENaT

Verksamheten vänder sig till alla lärare och elever i åldersgruppen 6-15 år. ENaT är gratis att använda för alla grundskolor i Enköpings kommun.

ENaT reser runt till kommunens alla skolor och skolbesöken sker under i förväg överenskomna veckor. Verksamheten bedrivs under perioden från mitten av november till slutet av mars. Skolans storlek avgör antalet dagar som skolenheten erbjuds.

Kontakta oss

Maria Hjortman

Telefonnummer: 0171-62 57 67

E-post: maria.hjortman@enkoping.se

Mikael Bernövall

Telefonnummer: 0171-62 62 97

E-post: mikael.bernovall@enkoping.se

Marie Norelius

Telefonnummer: 070-331 19 17

E-post: marie.norelius@enkoping.se