Prata engelska

I utekontexten bryter vi rollmönster från klassrummet och det blir lättare att våga uttrycka sig muntligt i ett friare sammanhang.

För årskurs 5-9. Erbjuds året om.

Här arbetar vi med kursplanens kunskapsmål på ett konkret sätt, använder hela kroppen och alla sinnen vid lärandet. I utekontexten bryter vi rollmönster från klassrummet och det blir lättare att våga uttrycka sig muntligt i ett friare mindre kontrollerat sammanhang.

Exempel på aktiviteter:

  • The log
  • Verb charade relay
  • I´m going hunting
  • Opposites
  • Animals

Innehållsrubrik1

Text

Innehållsrubrik2

Text

Innehållsrubrik3

Text

Innehållsrubrik4

Text

Innehållsrubrik5

Text