Matematik ute

Vi arbetar med kursplanens kunskapsmål på ett konkret sätt, använder hela kroppen och alla sinnen vid lärandet.

Hitta på sidan

För årskurs F-9. Erbjuds när det är barmark.

Vi anpassar övningarna så att dom passar de avsnitt inom matematiken ni vill arbeta med.

Exempel på aktiviteter:

 • Hemliga påsen
 • 36-leken
 • Sorteringsövningar
 • Räkna med hemliga tal
 • Geometrirep

Förarbete

Utrustning som eleverna ska ha med är mugg, tallrik (av plast), bestick, sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. Matsäck innehållande litet mellanmål och gärna varm dryck är trevligt att ha med. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera kan listan variera.

 • Strövarmarsch (utebildning s 18)
 • Under hökens vingar kom 34)
 • Minirevir (Att lära in matematik ute s 27)
 • Burr (Att lära in matematik ute s 16)
 • Stegräkning (Att lära in matematik ute s 43)
 • 1-metersrepet (Att lära in matematik ute s 42)
 • Sifferstafett
  Gruppen delas in i två (eller flera) grupper. I ett litet avgränsat område i skogen ligger på marken ett antal lappar i olika färger, en färg för varje grupp. På varje lapp finns en siffra och gruppens uppgift är att hämta lapparna en i taget i rätt nummerordning genom att skicka ut en gruppmedlem som letar. För de yngsta är uppgiften helt enkelt att hämta lapparna i nummerordning, för de äldre finns på baksidan av varje sifferkort en matematisk uppgift vars svar talar om vilken siffra som ska hämtas nästa gång. Gruppen får gemensamt lösa uppgiften. Uppgifternas art och svårighetsgrad kan varieras i oändlighet.
 • Femfacksask
  Eleverna delas in i par och varje grupp får en femfacksask (typ draglåda). Olika uppgifter delas ut som redovisas för läraren innan man får en ny uppgift. Exempel på uppgifter: Samla olika antal naturföremål i de olika facken, t.ex. enligt tvåans tabell eller dubbla varje fack. Man kan också dela ut symboler (plus, minus, likhetstecken) att lägga i fack två och fyra och be eleverna illustrera en räkneuppgift med hjälp av naturföremål. Eleverna kan även göra räkneuppgifter att lösa åt varandra.
 • Hämta 100 (Att lära in matematik ute s 23)
 • Hemlig påse (Att lära in matematik ute s 18)
 • Hämtadikter (Att lära in matematik ute s 19)
 • Samla naturföremål, sortera (Att lära in matematik ute s 26)
 • Multiplikationstabell (Att lära in matematik ute s 36)
 • Snöhjul (Att lära in matematik ute s 28)
 • 36-leken (Att lära in matematik ute s 38)
 • Uppskatta tid (Att lära in matematik ute s 46)
 • Uppskatta massa (Att lära in matematik ute s 47)
 • Uppskatta längd (Att lära in matematik ute s 48)
 • Skattjakt (Att lära in matematik ute s 50-51)
 • Multiplikast (Att lära in matematik ute s 77)
 • Mät höjden på ett träd (Att lära in matematik ute s 78-79)
 • Hemliga bilden (Att lära in matematik ute s 100)
 • Koordinatsystem (Att lära in matematik ute s 108)

Litteratur

Naturskoleföreningen – Att lära in matematik ute ISBN 91-631-7462-6