Fiskar

Det här temarbetet består av två delar: egenproducerad bok på temat fiskar och att under våren delta i "Enköpingsåns dag"

Det här temarbetet består av två delar:

 • Klassen, med stöd av ordinarie lärare, arbetar under vårterminen med att göra en egenproducerad handbok som innehåller bilder och faktatext om fiskar som finns i Enköpingsån. Boken ska även innehålla en del med mer allmän faktakunskap kring djurgruppen fiskar. Fiskboken skickar ni till repro för tryck, så att alla elever får var sin bok.
 • Som en del av projektet får klassen under våren delta i ”Enköpingsåns dag”. En trevlig förmiddag där eleverna får vara med om att fånga lekvandrande fisk i ryssja och undersöka insekter och andra småkryp som håvats upp ur ån. Ett samarbete mellan Enköpings kommun, Upplansstiftelsen, Biotopia och länsstyrelsen.

Förarbete Del 1

Ni gör en faktabok om fiskar tillsammans.

Målet med detta arbete är att klassen tillsammans ska göra en faktabok om vanliga fiskar i Enköpingsån. Boken ska innehålla en inledning där klassen beskriver vad en fisk är och hur den lever. Därefter kommer fiskarna. Varje fisk ska finnas på en bild och det ska givetvis finnas en text under bilden som beskriver fisken.

Eleven jobbar på detta sätt för att lära sig:

 • att gemensamt i klassen producera ett resultat.
 • att ta ansvar för en uppgift och se till att den blir klar i tid.
 • att samarbeta med andra.
 • att arbeta självständigt.
 • att lära sig mycket om en fisk och dela med sig av den kunskapen.
 • att med hjälp av den färdiga boken lära sig lite om många fiskar.

Arbetsgång för eleverna

 1. Klassen väljer tillsammans ut den fisk varje elev ska arbeta med. Du ska helst arbeta i par med någon, men kan eventuellt få arbeta själv om du vill. (se listan på fiskar att välja mellan nedan)
 1. Ni söker i böcker och på nätet efter er fisk och börjar samla in fakta. Vilka fakta du bör ha med får ni diskutera fram tillsammans. Skriv ner intressanta fakta i er utkastbok.
 1. När ni samlat färdigt fakta gör ni ett första utkast. Rätta texten själva innan läraren går igenom det ni skrivit.
 1. Texten ska nu renskrivas. Skriv rent för hand eller på dator.
 1. En bild av fisken ska nu göras. Bilden ska vara gjord i svart/vitt med enbart konturer. (fisken ska kunna färgläggas)

Fiskar att välja mellan

 • Abborre
 • Gädda
 • Gers
 • Mört
 • Braxen
 • Sarv
 • Björkna
 • Sutare
 • Ruda
 • Karp
 • Id
 • Asp
 • Vimma
 • Faren
 • Siklöja
 • Småspigg

Detta bör vara med i fisktexten:

 • Namn
 • Utseende - Färg - Storlek - Vikt - Fenor
 • Vad äter den?
 • Var håller den till?
 • Hur går fortplantningen till?
 • Vanlig – Sällsynt
 • Ätbar?
 • Släktskap med andra fiskar
 • Annat intressant
 1. När ni är helt färdiga med text och bild så får ni börja med ytterligare en uppgift. Här får ni ett område ni själva får leta fakta om. De olika områdena handlar om vad en fisk egentligen är.

Arbetsområden till fiskbokens inledning:

 • Namn på fiskens delar
 • Munnar
 • Fjäll
 • Andning
 • Sinnen
 • Fortplantning
 • Vandrande fisk
 • Övrigt av intresse

Som inspiration kan ni titta på dessa filmer från Sli-education.

Titta på den som passar din grupp bäst.

Fiskar (Vi lär oss om: Djurriket) -En film om vad en fisk är och hur den lever.

Tax och Tass Fiskar och grodor -En film om fiskar och som jämför fiskar och grodor.


Utedagen Del 2

Enköpingsåns dag

Syfte är att lyfta Enköpingsåns status och genom upplevelser lära sig mer om de liv som finns i ån.

Program under dagen:

Eleverna får se när en ryssja som legat i ån över natten vittjas på fisk. Vi lånar fiskarna ett tag och placerar dem i baljor för att vi lättare ska kunna få närkontakt. Efter det kommer eleverna att få rotera mellan tre olika stationer. Det blir undersökning av småkryp som tidigare håvats ur ån, närkontakt med fiskarna och ekologiska lekar kopplade till livet i ån.

Mer om utedagen får du reda på om din klass fått möjlighet att vara med.

Ta med:
Fika är alltid mysigt! Be eleverna ta med något litet som passar till förmiddagen. Om ni vill kan ni ta med pickniklunch och äta i parken efter programmets slut.

Utrustning som eleverna ska ha med sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av varmt på fötterna.

Efterarbete

Gör en reflektion i klassrummet. Gärna med en minnesrunda, vad var det vi gjorde tillsammans vid ån. Kolla om någon övning eller lek behöver förklaras igen.

Förslag på aktiviteter att fortsätta med:

Ta reda på mer om alla de småkryp ni tittade på under dagen. Använd tex Vattenrikets "Småkryp i vatten" 

Undersök vidare: Miljön kring ån och hur det kan bli bättre för fiskarna? Hur ser en trappa för fiskar ut? Var finns den närmaste fisktrappan?

Hur fungerar Enköpings vattenparker och hur påverkar dom livet i ån?