Naturskolan

Enabygdens Naturskoleverksamhet fördelar ett antal utedagar för varje skola under läsåret.

Till grund för fördelningen är bland annat skolornas storlek. Fördelningen av dagar sker en gång på våren och en gång på hösten.

Utedagarnas innehåll, det vill säga tema, årskurs, klass och personal, bestäms lokalt på skolan av idégruppsrepresentanten med rektor som stöd.

Tillsammans har vi mångårig och bred erfarenhet av utomhuspedagogik i Enköpings skolor.

Vårt mål är att sprida våra kunskaper och erfarenheter till personalen på skolorna genom exempel på bra utomhusaktiviteter för att inspirera till egna lektioner utomhus.

Våra erbjudanden

Vårt mål är att sprida våra kunskaper och erfarenheter till personalen på skolorna genom exempel på bra utomhusaktiviteter för att inspirera till egna lektioner utomhus.

 

Vårt stöd till dig

Vi kan:

 • vara ett stöd vid planering och genomförande av utomhuspedagogiska aktiviteter i din skolas närmiljö
 • vara ett stöd för dig som redan använder utomhusklassrummet
 • hjälpa till att tillsammans med er utveckla
  teman kring delar av skolans ämnen
 • planera och genomföra fortbildning av
  exempelvis hela arbetslag i utomhuspedagogik
 • hjälpa till med planering och genomförande av lägerskolevistelse.
 • låna ut materiel för utomhusaktiviteter
 • hjälpa till vid besök till särskilt intressanta
  naturområden i kommunen
 • genomföra ett längre samarbete med ert arbetslag för att utveckla användningen av utomhuspedagogik i den ordinarie undervisningen
 • lära ut metoder för att öka sammanhållningen och förbättra samarbetet i grupper av både personal och elever.


Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se