Naturskolan

Enabygdens Naturskoleverksamhet finns som resurs för alla grundskolor i Enköpings kommun. Syfet är att sprida utomhuspedagogik som en metod för att låta alla elever få lära sig med hela kroppen.

spindelnät


Vi kommer på besök i en skog nära dig. Utedag för eleverna och fortbildning till dig under samma dag. Varje år fördelar vi utomhuspedagogiska dagar som vi genomför med elever och lärare. Till grund för fördelningen är bland annat skolornas storlek. Fördelningen av dagar sker en gång på våren och en gång på hösten. Det är skolans idegruppsrepresentant/er och rektor som tar emot fördelningen.

Utedagarnas innehåll, det vill säga tema, årskurs, klass och personal, bestäms lokalt på skolan av idégruppsrepresentanten med rektor som stöd.

Tillsammans har vi mångårig och bred erfarenhet av utomhuspedagogik i Enköpings skolor. Vi ser fram emot varje nytt möte.

Vårt stöd till dig

Vi kan:

  • vara ett stöd vid planering och genomförande av utomhuspedagogiska aktiviteter i din skolas närmiljö
  • vara ett stöd för dig som redan använder utomhusklassrummet
  • hjälpa till att tillsammans med er utveckla teman kring delar av skolans ämnen
  • planera och genomföra fortbildning av exempelvis hela arbetslag i utomhuspedagogik
  • hjälpa till med planering och genomförande av lägerskolevistelse.
  • låna ut materiel för utomhusaktiviteter
  • hjälpa till vid besök till särskilt intressanta naturområden i kommunen
  • genomföra ett längre samarbete med ert arbetslag för att utveckla användningen av utomhuspedagogik i den ordinarie undervisningen - Utomhuspedagogik på skolgården heter en fortbildning vi tagit fram och driver just nu. Kom med en förfrågan om ni är intresserade.
  • lära ut metoder för att öka sammanhållningen och förbättra samarbetet i grupper av både personal och elever.