Simskola

Här kan du läsa om kommunens simskolor.

Lek och plask

Utbildning i 3 steg för barn från 4 år.

Kostnad 600 kronor för åtta tillfällen om 40 minuter vardera.

Steg 1 :

Aktiviteter för att få vattenvana, doppa huvudet, koka kaffe och hoppa från kanten. Barn som inte uppnår målet bör inte gå vidare till nästa steg.

Steg 2:

Lättare simning där man tränar mycket bentag med flythjälpmedel. I slutet av kursen får man prova på att simma i stora bassängen. Fokus ligger på teknik och mängdträning. Simläraren avgör om barnet är moget att gå vidare till Steg 3 eller bör gå Steg 2 igen.

Steg 3:

I Steg 3 finslipar vi tekniken och börjar simma utan flythjälpmedel. Målet är att från att ha simmat med hjälpmedel till att simma 25 meter utan hjälpmedel.


Föräldrar följer med in och hjälper barnen att duscha och byta om, man lämnar sedan över dem till simlärarna vid borden i simhallen. Efter lektionens slut hämtar man sina barn vid samma ställa för att hjälpa dem med att duscha och klä på sig.

Som förälder uppehåller man sig inte i simhallen om man inte väljer att själv passa på att simma under tiden barnet har sin aktivitet.

Anmälan:

Boka simskola genom denna länk

Frågor:

Idrottshusets reception

Telefon: 0171-625 381

E-post: idrottshuset.reception@enkoping.se