Utegym vid Gånstaspåret

Måndagen den 22 juni kl. 15.00 invigs kommunens nya utegym vid Gånsta friluftsområde.

Upplevelsenämndens ordförande Kristina Eriksson (KD) kommer att vara på plats för att inviga utegymet.

Utegymet är en del i kommunens långsiktiga arbete för att öka utbudet av anläggningar för friluftsliv och motion vilket ska bidraga till en aktiv fritid och en ökad folkhälsa.

i samband med invigningen så finns det möjlighet att ställa frågor till närvarande politiker.

Kontaktuppgifter

Christopher Hoerschelmann

Verksamhetschef Idrott & Fritid

0171-626290

 

Claes Lagelius

Projektledare

0171-625138