Kontakt

Här hittar du kontakt­uppgifter till oss som arbetar på Skolstaskolan. Här finns också våra konton i sociala medier.

Sjukanmäl till skolan

Sjukanmälan ska helst göras i InfoMentor Hub. I boxen Frånvaro anmäler du frånvaro för ditt barn senast klockan 8.00 varje dag barnet är frånvarande.

Det går fortfarande även att ringa in sjukanmälan:

Sjukanmäl varje sjukdag innan klockan 8.00 genom att prata in ett meddelande. Ange elvens namn, klass och orsak till frånvaron.

0171-62 75 00

Sjukanmäl till morgonfritids

0171-62 75 15

Ring senast klockan 7.45 för att berätta att eleven är sjuk.

Ledning

Rektor
Joakim Bergman

0171-62 75 01
joakim.bergman@enkoping.se

Expedition

0171-62 75 00
skolstaskolan@enkoping.se

Skolassistent Lena Ström
lena.strom@enkoping.se

Arbetslag

F–6
0171-62 75 00

Fritidshem

Tallen, årskurs F–2
0171-62 75 05
tallen@skolsta.enkoping.se

Lärken, årskurs F–2
0171-62 75 10
larken@skolsta.enkoping.se

Lönnen, årskurs 3–6
0171-62 75 15
lonnen@skolsta.enkoping.se

Elevhälsa

Skolsköterska
0171-62 68 45

Kurator
0171-62 67 66

Psykolog
0171-62 58 04

Skolläkare
Skolläkaren träffas enligt överenskommelse med skolsköterska.

Matsal och kök

0171-62 75 18
helena.hogberg@enkoping.se

Skolan i sociala medier

Följ gärna oss gärna på Facebook