Fritidshem

På fritidshemmet kan eleven vara utanför skoltid, både före och efter skoldagen.

Korsängsskolan har fritidsverksamhet från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi har fyra avdelningar; Förskoleklass, Äppellunden, Änglamark och storfritids. På fritids arbetar 20 personer, både fritidsledare och fritidspedagoger. Under skoldagen arbetar de ute i klasserna.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 10, 745 49 Enköping
Telefon: 0171-62 67 60
E-post: korsangsskolan@enkoping.se