Hummelstaskolan

Kontakt

Adress: Gamla vägen 34
Telefon: 0171-62 70 50
E-post: hummelstaskolan@enkoping.se

Hummelstaskolan

Hummelstaskolan ligger i samhället Hummelsta cirka 8 kilometer från Enköping. I skolans närhet finns stora grönområden med skog och åkrar. Närheten till naturen använder vi i undervisningen på många olika sätt.

På Hummelstaskolan går elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi har cirka 225 elever och vi är 37 i personalen.

Lärarbehörigheten är hög och de arbetar i enlighet med sin behörighet. Personalen samarbetar i hög grad när verksamheten planeras.

Fritidspersonalen arbetar ute i klasserna under skoldagen. På så sätt finns de för eleverna under hela dagen, från öppning till stängning.

Kontakt

Adress: Gamla vägen 34
Telefon: 0171-62 70 50
E-post: hummelstaskolan@enkoping.se