Om oss

På Bergvretenskolan ska alla få utveckla sitt allra bästa jag. Vi har goda förutsättningar för att lyckas.

Resultat och behörighet

Hos oss har vi hög andel behöriga elever till gymnasiet. 2017 låg siffran på 98%. En del av förklaringen till de goda resultaten är att vi har mycket hög andel behöriga lärare.

Matsal och skolmat

På Bergvretenskolan lagas all mat på plats. Vi har tre matsalar med 80 platser i varje. På så sätt kan vi erbjuda en lugnare matupplevelse för både elever och personal. I matsalarna arbetar sju personer som ser till att alla får mat i rätt tid.

Lokaler

Vi är Enköpings största skola och just nu pågår renoveringar och ombyggnationer. Bland annat kommer de gamla gymnastiksalarna att byggs om till lektionssalar. Där kommer praktiskt estetiska ämnen, så som slöjd, bild och hemkunskap, att finnas. Ombyggnationen beräknas vara färdig år 2021.

Skolbibliotek

Vi har även ett stort skolbibliotek som är öppet veckans alla dagar.

Digitala verktyg

På skolan har vi klassuppsättningar med datorer och det finns smartboards i de flesta undervisningssalar.

Studie- och yrkesvägledning

På Bergvretenskolan har vi en studie- och yrkesvägledare som finns där för eleverna när de ska fatta beslut om sina framtida studie- och yrkesval. Inom ramen för studie- och yrkesvägledning ges även undervisning som rör arbetsliv, utbildningsinformation och studiebesök.

Högstadieeleverna informeras klassvis om gymnasiestudier och gymnasievalet. Under höstterminen i åk 9 erbjuds alla elever ett vägledningssamtal. Önskas flera samtal eller samtal med föräldrar, bokas detta in, så att alla elever känner sig säkra med sina val. Eleverna erbjuds även prova-på-dagar på gymnasier samt bjuds in till Informationskvällar och Öppet hus. Under vårterminen är studie- och yrkesvägledaren behjälplig med gymnasievalet och eventuella omval samt i kontakten med olika gymnasier.

Värdegrund och lokala styrdokument

Berggrunden –vår värdegrund

Vår värdegrund heter Berggrunden. Den är formad av elever, föräldrar och personal.

Som elev kan du förvänta dig av oss:

 • att vi vill dig väl
 • att vi kommer att ge dig möjlighet att lära dig så mycket som möjligt
 • att du möter engagerad och kunnig personal
 • att vi arbetar för att du ska få en lugn, trygg och trivsam miljö
 • att vi hjälper dig om det uppstår problem
 • att vi ingriper direkt mot alla former av kränkningar.

Av dig som elev förväntar vi oss:

 • att du följer Berggrunden
 • att du bemöter andra med respekt
 • att du använder ett vårdat språk
 • att du medverkar till att motverka skadegörelse
 • att du tar ansvar för skolarbetet och gör ditt bästa
 • att du följer skolans ordningsregler.

 

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss eller komma på besök.

 

Kontakt

Adress: Kantarellgatan 1, 749 44 Enköping
Telefon: 0171-62 67 00
E-post: bergvretenskolan@enkoping.se