Om oss

Vi är en språkförskola. Vi har 19 olika modersmål bland barnen och även en finsk förskoleavdelning. Vår målsättning är att barn och vårdnadshavare ska känna trygghet hos oss.

Vi har tio avdelningar fördelat på fem ingångar som är uppdelade i färger: Ekorren och Igelkotten är gul, Grävlingen och Mullvaden är blå, Haren och Räven är rosa. Björnen och Älgen är röda, Lodjuret och Vargen är gröna.

Vi har en mobil avdelning - förskolebuss för äldre barn. Om du klickar här kan du läsa mer om vad det innebär att ha barn på mobil avdelning.

På Röd finns vår finskspråkiga avdelning som du kan läsa mer om här.

Lokaler

Enögla förskola är Enköpings största med 10 olika avdelningar. Vi har fyra utegårdar med olika fokus; en skogsgård,en teknikgård och två gårdar med klätterställning, gungor och andra lekmiljöer för barnen.
Förskolan är i två plan, med de små barnen på nedre plan och de stora på övre. Lokalerna är handikappsanpassade och har två hissar.

Inomhus har vi byggt upp olika lärmiljöer. Lärmiljöerna utgår från barnens intressen och behov. Som exempel har vi en skapande miljö där barnen kan bygga och konstruera.

Måltider

På Enögla förskola har vi ett eget tillagningskök där all mat lagas från grunden. Sylten är hemlagad utan tillsatser och även brödet bakas på plats.
Varje avdelning har ett eget kök där barnen får baka. Barnen äter sina måltider på avdelningarna.

Digitala verktyg

Vi använder digitala verktyg i vardagen tillsammans med barnen. Vi dokumenterar och använder digitala verktyg i barnens lärande och utveckling. Som exempel genom att göra filmer tillsammans med barnen. Smarboards finns på förskolan där barnen kan få vara med och göra interaktiva sagoäventyr.

Bibliotek

Bokbussen kommer med jämna mellanrum så att barnen kan låna böcker till förskolan.

Vi har också påbörjat ett samarbete med huvudbiblioteket som har fokus på små barns språkutveckling. Varje avdelning kommer att ha lånehyllor som biblioteket fyllt med böcker som barnen kan låna hem tillsammans med sina föräldrar.

Inskolning

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Det betyder att föräldrar och barn får lära känna förskolan tillsammans under cirka tre dagar. Föräldrarna har ansvar för sitt barn under inskolningen och att barnet lär känna pedagoger och verksamheten. När föräldrar och barn känner sig trygga så provar man att lämna barnet. Om behov finns så förlängs inskolningen.

Föräldrasamverkan

Den dagliga föräldrakontakten prioriterar vi. Att du som vårdnadshavare får information om barnet och att vi får berätta om barnets dag på förskolan är viktigt. Förskolan ordnar drop-in, vernissage, lucia och sommarfest.
Varje år erbjuds föräldern två utvecklingssamtal runt sitt barn.

Föräldraråd

På förskolan finns ett föräldraråd som träffas två gånger per termin. Vi pratar om verksamheten, ekonomi och vad som händer och kommer att hända på förskolan

Föräldraaktiviteter

Varje avdelning bjuder in till föräldraaktiviteter två gånger per år.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter. Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

 

Kontakt

Adress: Örtagatan 3, 74532 Enköping
Telefon: 0171-62 66 31
E-post: enoglaforskola@enkoping.se