Kulturstipendium 2020

Enköpings kommun delar ut ett stipendium á 30 000 kronor. Fyll i ansökan och skicka in den senast 31 augusti.

Om stipendiet och kriterier

Juryn består av tre personer i en sakkunnig grupp med specialistkompetens inom olika konst- och kulturområden. Juryn sitter under en fyraårsperiod. Ansök senast 31 augusti. Stipendieutdelningen sker i oktober. För frågor kontakta kultur@enkoping.se.

Kriterier för att ansöka om kulturstipendium 2020:

  • Enköpings kommun delar ut ett kulturstipendium till föreningar, sammanslutningar eller personer som utför, och utfört, värdefulla insatser för kulturens utveckling i Enköping.
  • Kulturstipendiet kan delas ut som stöd för fortbildning inom kulturområdet.
  • Stipendiet delas ut till sammanslutningar eller personer verksamma i kommunen eller till personer boende eller som varit aktiva i kommunen.
  • Ansökningar gällande personer i början av sin kulturella verksamhet eller nyligen avslutad konstnärlig vidareutbildning prioriteras.
  • Stipendiet kan sökas i eget namn eller stipendiater kan rekommenderas av annan person.
  • Ansökan ska innehålla motivering och CV eller arbetsprover.
  • Det föreligger ingen redovisningsskyldighet.

Förslagställare (om annan än stipendiaten)
Förslagställare (om annan än stipendiaten)

Information om hanteringen av dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in i syfte att kunna hantera nomineringen till stipendierna. Personuppgifterna behövs för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse. När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem.

Personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling är upplevelsenämnden. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att be om att få dina uppgifter raderade, rättade eller begränsade. Du har också rätt att få reda på vilka personuppgifter upplevelsenämnden har om dig, och kopior på dessa. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål över personuppgiftsbehandlingen.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på enkoping.se/personuppgifter

Om du har frågor om personuppgiftshantering kan du vända dig till personuppgiftsombudet:
Julia Cucevic Björkenö
E-post: julia.c.bjorkeno@enkoping.se
Telefon: 0171-62 61 33

Kontakt

Adress: Kaptensgatan 23
E-post: forening@enkoping.se

Mer information