Studieförbund

Ett studieförbund är en mötesplats för skapande, bildning och kultur. Studieförbunden är en möjlighet för dig att få stöd och metoder för att utveckla dina idéer.

Kontakt

Adress: Kaptensgatan 23
E-post: forening@enkoping.se

Mer information