Stipendium


Stipendier utgör en särskild stödform som riktar sig till enskilda individer och i vissa fall grupper. Stipendier delas ut inom idrott och kultur.

Det övergripande syftet med ett stipendium är att bidra till möjligheten för en enskild utövare eller en grupp att utveckla sin talang och sin förmåga inom ett visst område inom idrotten eller kulturen. För att kunna få stipendium ska den sökande ha en koppling till Enköpings kommun. Stipendiaten kan använda pengarna till exempelvis fortbildning, studieresor eller andra aktiviteter som främjar stipendiatens utveckling.

Varje stipendium utdelas en gång om året och följande stipendier kan sökas:

Idrottsstipendium

Ansökan öppnar till hösten 2020.

  • Ett idrottsstipendium
  • Två idrottsstipendier för barn och unga (13-25 år).

Kulturstipendium

Kulturstipendiernas sista ansökningsdag är 31 augusti 2020.

  • Ett kulturstipendium
  • Två kulturstipendier för barn och unga (7–25 år)