Öppna veckan

På Öppna veckan kan ni som förening visa upp er verksamhet för barn och unga 10-15 år.

Öppna veckan är ett arrangemang med många olika slags aktiviteter som riktar sig till barn och unga i ålder 10 till 15 år. Alla deltagare får en rolig vecka fylld med olika slags aktiviteter och samhörighet. Öppna veckan är alltid sista veckan på sommarlovet.

Under Öppna veckan så sommarjobbar ungdomar som ledare. De kallas för Unga ledare. Veckan innan Öppna veckan så får ungdomarna utbildning i allt från hjärt- och lungräddning till ledarskap. De är också ledarna som planerar invigning och avslutning på Öppna veckan.

Mål och samarbete

Målet med Öppna veckan är att öka barnens intresse för föreningslivet, idrott och kultur. Föreningslivet har en positiv inverkan på barn och ungas hälsa genom hela livet.

Öppna veckan är ett samarbete mellan Enköpings kommun och:

  • Enköpings hyresbostäder, EHB
  • Föreningar i Enköping
  • Företagare i Enköping
  • Upplands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna

Intresserade föreningar

Som förening eller annan aktör på Öppna veckan ansvarar du för att hålla i din aktivitet. Alla aktiviteter hålls i och runt Idrottshuset i centrala Enköping. Du är med valfritt antal dagar och valfritt antal pass per dag. Aktiviteterna är klockan 10 till 12 och klockan 13 till 15. Klockan 12 till 13 är det lunchpaus.

Som förening eller annan aktör kan du välja att ha aktiviteter 10-10.50, 11-11.50, 13-13.50 och 14-14.50 eller 10-11.50 och 13-14.50, beroende på hur mycket tid ni behöver för varje pass.

Öppna veckan är ett perfekt tillfälle att visa upp er verksamhet och rekrytera nya medlemmar!

Under 2020 har vi ställt in Öppna veckan på grund av Coronaviruset.

Kontakt: Klara Eriksson, utvecklare, 0171-62 61 99 eller klara.eriksson@enkoping.se