Kulturstöd

Ett stöd för utveckling och nytänkande för kulturutövare som inte är förening men juridisk person såsom enskilda näringsidkare. Sista ansökningsdag 31 maj.

Bedömning

Ansökan bedöms utifrån hur den kopplar till en eller flera av följande faktorer:

 • att göra konst, kultur, kulturarv och kulturmiljö tillgängligt för fler människor från olika målgrupper i kommunens alla delar
 • ökad delaktighet både då det gäller möjligheten att kunna ägna sig åt eget kreativt skapande och/eller att uppleva kultur som präglas av bredd och mångfald
 • utvecklingen av såväl traditionella kulturella uttryck som experimentlust och modiga friktionsskapande konstuttryck
 • en mötesplats för en levande lokal kulturdebatt
 • att i samverkan med kommunen stärka kunskapen om hur kommunens invånare tar del av kultur och/eller ägnar sig åt eget skapande
 • kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur
 • att fler kan vara aktiva och ges möjlighet till kulturutövande utifrån ett inkluderande perspektiv
 • en meningsfull fritid
 • god samverkan mellan olika aktörer över förenings- och organisationsgränser
 • attraktiva arrangemang
 • förmågan att genomföra den verksamhet som planeras
 • provar nya metoder och arbetssätt

Ansökan och information

Ansökan om kulturstöd görs alltid före projektets eller aktivitetens genomförande. För sent inkommen ansökan behandlas inte. Av ansökan ska det tydligt framgå hur planering och genomförande ska ske:

 • syfte och mål
 • start och slutdatum
 • beskrivning av de viktigaste aktiviteterna
 • budget

Mottagare av kulturstöd ansvarar själv för eventuell beskattning om detta skulle vara aktuellt.

Tidsplan

15 april - ansökan öppnas

31 maj - sista ansökningsdag

Juni- handläggning

Juli- beslut

Juli - utbetalning av stöd

Nästa ansökningsperiod öppnar 15 oktober för stöd under 2022.

Sökande måste var beredd på att komplettera sin ansökan under handläggningsperioden.

Frågor? Kontakta kultur@enkoping.se