Kulturstipendium


Stipendier utgör en särskild stödform som riktar sig till enskilda individer och i vissa fall grupper. Stipendier delas ut varje år till stipendiater som bidragit till kulturen i Enköping.

Kulturstipendium

Juryn består av tre personer i en sakkunnig grupp med specialistkompetens inom olika konst- och kulturområden. Juryn sitter under en fyraårsperiod.

Kriterier för att ansöka om kulturstipendium:

 • Enköpings kommun delar ut ett kulturstipendium till föreningar, sammanslutningar eller personer som utför, och utfört, värdefulla insatser för kulturens utveckling i Enköping.
 • Kulturstipendiet kan delas ut som stöd för fortbildning inom kulturområdet.
 • Stipendiet delas ut till sammanslutningar eller personer verksamma i kommunen eller till personer boende eller som varit aktiva i kommunen.
 • Ansökningar gällande personer i början av sin kulturella verksamhet eller nyligen avslutad konstnärlig vidareutbildning prioriteras.
 • Stipendiet kan sökas i eget namn eller stipendiater kan rekommenderas av annan person.
 • Ansökan ska innehålla motivering och CV eller arbetsprover.
 • Det föreligger ingen redovisningsskyldighet.

Ansökan och information

Ansökan ska genomföras i avsett webbformulär som länkas till från denna sida under ansökningsperioden.

Ansök senast 31 augusti. Stipendieutdelningen sker i oktober. För frågor kontakta kultur@enkoping.se

Kulturstipendium för barn och unga  

Juryn består av tjänstepersoner i Enköpings kommun. Stipendieutdelningen sker i oktober.

 • Stipendierna kan sökas av barn och unga i åldrarna 7 till 20 år som är aktiva eller folkbokförda i Enköpings kommun.
 • Stipendierna ska stimulera och uppmärksamma unga människor som deltar i kulturell verksamhet eller ägnar sig åt eget skapande. Hit räknas bland annat dans, musik, konst, teater, litteratur och fotografi men även andra uttryck kan innefattas.
 • Stipendierna kan sökas för ekonomiskt stöd till förkovran och utveckling.
 • Stipendierna kan sökas i eget namn eller stipendiater kan rekommenderas av annan person.
 • Ansökan ska innehålla motivering och CV.
 • Det föreligger ingen redovisningsskyldighet.

Ansökan och information

Ansökan ska genomföras i avsett webbformulär som länkas till från denna sida under ansöknignsperioden.

Ansök senast 31 augusti. Stipendieutdelningen sker i oktober. För frågor kontakta kultur@enkoping.se