Kulturstipendium


Stipendier utgör en särskild stödform som riktar sig till enskilda individer och i vissa fall grupper. Stipendier delas ut varje år till stipendiater som bidragit till kulturen i Enköping.

Kulturstipendium

Juryn består av tre personer i en sakkunnig grupp med specialistkompetens inom olika konst- och kulturområden. Juryn sitter under en fyraårsperiod.

Kriterier för att ansöka om kulturstipendium:

 • Enköpings kommun delar ut ett kulturstipendium till föreningar, sammanslutningar eller personer som utför, och utfört, värdefulla insatser för kulturens utveckling i Enköping.
 • Kulturstipendiet kan delas ut som stöd för fortbildning inom kulturområdet.
 • Stipendiet delas ut till sammanslutningar eller personer verksamma i kommunen eller till personer boende eller som varit aktiva i kommunen.
 • Ansökningar gällande personer i början av sin kulturella verksamhet eller nyligen avslutad konstnärlig vidareutbildning prioriteras.
 • Du skickar in din ansökan själv och den är personlig.
 • Ansökan ska innehålla motivering och CV eller arbetsprover.
 • Det föreligger ingen redovisningsskyldighet.

Ansökan och information

Du skickar in din ansökan själv och den är personlig. Ansökan ska genomföras i avsett webbformulär som länkas till från denna sida under ansökningsperioden.

För frågor kontakta kultur@enkoping.se

Kulturstipendium för barn och unga  

Juryn består av tjänstepersoner i Enköpings kommun. Stipendieutdelningen sker i oktober.

 • Stipendierna kan sökas av barn och unga i åldrarna 7 till 20 år som är aktiva eller folkbokförda i Enköpings kommun.
 • Stipendierna ska stimulera och uppmärksamma unga människor som deltar i kulturell verksamhet eller ägnar sig åt eget skapande. Hit räknas bland annat dans, musik, konst, teater, litteratur och fotografi men även andra uttryck kan innefattas.
 • Stipendierna kan sökas för ekonomiskt stöd till förkovran och utveckling.
 • Du skickar in din ansökan själv och den är personlig.
 • Ansökan ska innehålla motivering och CV eller arbetsprover.
 • Det föreligger ingen redovisningsskyldighet.

Ansökan och information

Mottagare av stipendium ansvarar själv för eventuell beskattning om detta skulle vara aktuellt.

Du skickar in din ansökan själv och den är personlig. Ansökan ska genomföras i avsett webbformulär som länkas till från denna sida under ansökningsperioden.

För frågor kontakta kultur@enkoping.se