Idrottsstipendium

Du som är utövare, ledare, domare eller ni som är ett lag kan ansöka om kommunens idrottstipendium. Senast den 15 januari 2021 vill vi ha din ansökan.

Om stipendiet

Syftet med idrottsstipendiet är att bidra till möjligheten för en utövare eller lag att utvecklas för att nå ytterligare framgång. Idrottsstipendiet ska gå till fortbildning, studieresor, träning eller andra aktiviteter som främjar idrottslig utveckling.

Du/ni ska vara aktiv i Enköpings kommun och göra en medveten satsning för att nå toppnivå inom din/er idrott. Sökande ska också vara en god kamrat och förebild för barn och unga.

Juryn

Juryn består av tjänstepersoner på Upplevelseförvaltningen samt representanter från RF-SISU Uppland. Juryn väljer varje år ut de utövare som bäst passar in på kriterierna och som får stipendiet.

Stipendiets storlek


I första hand vill juryn fördela stipendiet på en utövare på seniornivå och två, ett av vardera kön på barn- och ungdomsnivå, men kan även dela upp summa på flera vinnare.
Prissumman är 20 000 kronor på seniornivå och 10 000 kronor vardera för barn- och ungdom.

Ansökan och information

Mottagare av stipendium ansvarar själv för eventuell beskattning om detta skulle vara aktuellt.

Ansökan stängdes 15 januari 2021.

Om du har frågor kontakta forening@enkoping.se