Program idrotts- och fritidsföreningar

Här hittar du föreningsveckans programpunkter som särskilt vänder sig till dig som representerar en idrotts- eller fritidsförening i Enköpings kommun.

 

Missa inte det öppna programmet där du hittar programpunkter som är öppna för hela föreningslivet.

Idrottsföreningen som arbetsgivare

Som arbetsgivare finns många regler och bestämmelser att hålla reda på och att ha arbetsgivaransvar innebär att föreningens styrelse ska ta ansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Som arbetsgivare behöver du ha kunskap kring olika typer av löner, arvoden, ersättningar och förmåner.

Tid: Måndag 16 november klockan 17.00-18.15

Plats: Digitalt via webblänk

Anmälan och information:
Idrottsföreningen som arbetsgivare

Arrangör: Skatteverket och RF-SISU Uppland

Värdskap i föreningen

Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Känslan av att vara väntad och bli sedd, inkluderad och trevlig bemött är grundläggande för att vi ska trivas och vilja vara delaktiga. Det är själva kärnan i såväl ledarskap, rekrytering av nya medlemmar, god kommunikation, ökat engagemang och lyckade arrangemang. Det är kärnan i varje enskilt möte. Med fokus på människan; mig själv, dig, oss och de vi möter – gör vi idrotten starkare, tryggare, roligare och utvecklande för fler. Denna utbildning ger dig insikter, råd och tips för att starta arbetet mot en mer välkomnande kultur i din förening och i din egen vardag.

Tid: Tisdag 17 november klockan 18.00-19.30

Plats: Digitalt via webblänk

Anmälan och information:
Värdskap i idrottsföreningen

Arrangör: RF-SISU Sörmland

Kosttillskott och antidoping

Kosttillskott och doping är en föreläsning som belyser det växande problem som är förknippade med en ökad användning av kosttillskott och riskerna sammankopplade med dessa. Idag har en haltande kontroll av kosttillskott i Sverige, detta gör att möjligheten att via kosttillskott få i sig ett doping klassat ämne mycket stort. Föreläsningen syftar till att öka medvetenheten för dessa faror för både idrottare, motionärer och föräldrar.

Tid: Tisdag 17 november klockan 19.00-20.00

Plats: Westerlundska gymnasiets aula eller digitalt

Anmälan och information: Obligatorisk föranmälan. Begränsat antal platser. Anmäl dig här till ANTDS

Arrangör: RF-SISU Uppland

Workshop - bidrag och projekt

Under denna workshop kommer RF-SISU Uppland och Enköpings kommun att berätta om sina stöd till föreningsutveckling och finnas på plats för att bolla idéer med din förening. Vi kommer att prata om kommunens utvecklingsstöd samt RF-SISU Upplands stöd till projekt inom inkludering, barn- och ungdomsidrott och anläggningar. Du får även möjlighet att testa dina idéer inför en eventuell ansökan.

När: Onsdag 18 november klockan 18.00-19.30

Plats: Westerlundska gymnasiets aula eller digitalt via webblänk

Anmälan och information: Obligatorisk föranmälan. Begränsat antal platser. Anmäl dig här till workshop om bidrag och projekt.

Arrangör: RF-SISU Uppland och upplevelseförvaltningen, Enköpings kommun

Valberedningens uppdrag och ansvar

Valberedningen har en viktig roll i föreningen och oavsett om du är ny i kläderna eller varit verksam under flera år är det här kursen för dig. I kursen för valberedare får du en grundläggande utbildning i valberedningsarbetet för personer i en ideell förening.

Under kvällen reder vi ut följande frågor:

  • Vilka kunskaper behövs i en valberedning?
  • Varför är planering och kontinuitet viktigt i en valberedning?
  • Hur rekryterar valberedningen ett bra lag? (rätt kompetens, uppdragsbeskrivningar, uppdraget och verksamheten som helhet)
  • Hur hänger föreningens verksamhet och valberedningens arbete ihop?

Tid: Onsdag 18 november klockan 18.00-19.00

Plats: Digitalt via webblänk

Anmälan och information:
Idrottsföreningen och valberedning

Arrangör: RF-SISU Uppland

Idrottonline - Söka bidrag och stöd

Genomgång av Utbildning och Idrottsmedel i IdrottOnline för att få bättre koll på hur föreningen kan närvarorapportera lärgrupper och ansöka om olika typer av stöd.

Tid: Torsdag19 november klockan 18.00-19.00

Plats: Westerlundska gymnasiets aula eller digitalt via webblänk

Anmälan och information:
Idrottenonline

Arrangör: RF-SISU Uppland

Inspirationspass - Fler barn ska vilja, våga och kunna idrotta

Denna inspirationstimmen bjuder dig som deltagare på en teoretisk del samt en praktisk del. Ombyte behövs ej. Vi vill att varje deltagare tar med sin något som kan vara till nytta i deras verklighet, privat, yrkesmässigt eller i föreningslivet.

Vi kommer jobba med Rörelseförståelse, Trygg idrott samt Rörelsebana.

Tid: Lördag 21 november klockan 10.00-11.00 eller 12.00-13.00.

Plats: Bergvretenhallen

Anmälan och information: Obligatorisk föranmälan. Begränsat antal platser. Anmäl dig här till Trygga idrottsmiljöer.

Arrangör: RF-SISU Uppland

Enskilt möte - Råd och stöd

Förbered dig och din förening inför 2021. I ett personligt möte med handläggare vid upplevelseförvaltningen får du hjälp, stöd och råd om hur ni på bästa sätt kan förbereda din förening. Hur du blir bidragsberättigad förening, söker föreningsbidrag och mycket mer.

Tid: Enligt överenskommelse

Plats: Digitalt via webblänk alternativt via telefon.

Anmälan och information: Kontakta Klara Haglund på forening@enkoping.se så hittar vi en tid som passar.

Arrangör: Upplevelseförvaltningen, Enköpings kommun