Lotteritillstånd

Från den 1 januari 2019 får kommuner bara godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Krav för att registrera lotterier hos kommunen

Ideella föreningar eller registrerade trossamfund som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier. Innan registrering ska föreningen ha utsett en lotteriföreståndare som behöver godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

  • Lotteriet får bara tillhandahållas inom Enköpings kommun.
  • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
  • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
  • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
  • Lotteriet får inte tillhandahållas online.
  • Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde.

Här hittar du ansökningsblankettPDF (pdf, 52 kB)

Skicka in ansökan om lotteritillstånd tillsammans med protokollsutdrag om utsedd Lotteriföreståndare för uppdraget till:

Enköpings kommun
Upplevelsförvaltningen
Lotteritillstånd
745 80 Enköping

Har du frågor om Lotteritillstånd, kontakta forening@enkoping.se

Läs mer

Instruktioner för lotteriföreståndarePDF (pdf, 641 kB)

Instruktioner för kontrollanterPDF (pdf, 890 kB)

Här hittar du redovisningblankettPDF (pdf, 45 kB)

Du kan även läsa mer om lotterier och lotteritillstånd hos Spelinspektionen.