Finansiering

Det finns flera sätt att finansiera föreningen. Här ger vi några tips och länkar där du kan söka finansiering.

Lotteritillstånd

Om din förening vill genomföra ett lotteri så kan ni behöva ett tillstånd. Läs mer här>>

Statliga medel

Hos allmänna arvsfonden kan din förening i samverkan med andra söka bidrag för större projekt. Läs mer här>>

Hos myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, mucf kan din förening fördjupa er kunskap genom utbildningar och konferenser samt söka statliga medel till er förening. Läs mer här>>

Hos Boverket finns bidrag för allmänna samlingslokaler. Ett investeringsstöd och ett verksamhetsutvecklingsstöd för utveckling av barn och ungdomsverksamhet. Läs mer här>>

Fonder, stiftelser och stipendier

Det finns många olika fonder, stiftelser och stipendier som utdelas till ideella föreningar.

Majblomman delar ut ekonomiskt stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till. Läs mer här>>

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond har ansökan öppen varje år senast 1 november. Läs mer om hur du gör ansökan på webbplatsen här.

Sparbanken Enköping sponsrar det lokala föreningslivet och erbjuder flertalet utvecklingsstipendier. Läs mer här>>

Enköpings kommun erbjuder årligen stipendier inom kultur- och idrottsområdet. Läs mer här>>

Övriga medel

Idrottsföreningar kan även söka bidrag via Riksidrottsförbundet. Läs mer här>>

Hos Leader Mälardalen kan din förening söka finansiering för både större projekt och mindre aktiviteter. Dessa medel fokuserear på landsbygdsutveckling. Läs mer här>>

Kommunala föreningsbidrag

Enköpings kommun har föreningsbidrag som bidragsberättigade föreningar kan söka. Läs mer här>>