Enstaka bidrag


Enskilda individer och grupper kan få stöd för att genomföra en aktivitet som bidrar till upplevelser i Enköping.

Syftet med stödet är att uppmuntra och göra det möjligt för privatpersoner att testa nya idéer och aktiviteter som bidrar till ett varierat utbud av fritidsaktiviteter i Enköping. Det kan gälla tillfälliga samverkansformer kring evenemang, projekt eller aktiviteter. Stödet ska bidra till möjligheten för enskild person eller grupp att prova olika arbetssätt och metoder utan att behöva vara organiserad i en förening. Det kan till exempel handla om att anordna evenemang och aktiviteter inom idrotten, kulturen eller fritiden i övrigt.

Grundkrav för att få stöd;

 • den sökande ska bo i Enköpings kommun
 • kontaktperson med kontaktuppgifter samt ett plusgiro-, bankgiro- eller bankkonto registrerat i kontaktpersonens namn
 • aktiviteten sker i Enköpings kommun
 • ansökan ska på ett tydligt sätt beskriva idé, omfattning, budget och målgrupp
 • aktiviteten ska i efterhand redovisas muntligen samt med kvitton eller verifikat som visar hur stödet använts

Stöd ges inte till;

 • aktiviteter som gynnar enskilda personers ekonomiska intressen
 • syftar till välgörande ändamål
 • anordnas av kommunen
 • investeringar i utrustning

Bedömning

Strävan är att så långt som möjligt främja mångfald och spridning av stödet genom olika aktiviteter i kommunen. I bedömning tas hänsyn till bredd i aktiviteter och verksamhet som främjar:

 • verksamhet för barn och unga
 • integration/ minskat utanförskap
 • jämställdhet
 • delaktighet och inflytande
 • trygghet/säkerhet

Redovisning och uppföljning

Dokumentation av aktiviteten görs av den som mottagit stöd. Redovisning av genomförd aktivitetet och kostnader ska vara gjord senast två månader efter avslutat aktivitet. En enskild aktivitet rapporteras muntligen till handläggar som dokumenterar erfarenheter och lärdomar. Utöver redovisningen förväntas mottagaren av stöd lämna ytterligare information om det efterfrågas.

Mottagare av enstaka bidrag ansvarar själv för eventuell beskattning om detta skulle vara aktuellt.

Ansökan

Ansökan för aktiviteter kan göras löpande under året. Ansökningar som inkommer före den 1:a varje månad handläggs innan den 10:e. Sökande måste vara beredd på att komplettera sin ansökan under handläggningsperioden. Beslut och utbetalning av stöd görs inom en månad efter handläggning påbörjats.

Här ansöker du om enstaka bidrag>>