Beslut och utbetalning av föreningsbidrag

publicerad:

Samtliga bidragsberättigade föreningar som sökt verksamhetstöd har nu fått beslut. Inbjudan till träffar där du som förening får veta mer om hur ni kan påverka ert bidrag.

Bidragsberättigade föreningar som sökt det årliga verksamhetsstödet innan 1 mars 2022 har nu fått beslut om bidrag. I samband med utbetalning av verksamhetsstöd betalas även föreningarnas grundsstöd ut.

Detta år är liksom förra året är annorlunda på grund av Corona pandemin då de föreningar som drabbats negativt av pandemin kommer att få en fyllnadsbetalning för att nå upp i samma bidragsnivå som föregående år. Detta kan innebära att ni som förening får två bidragsutbetalningar.

Inför årets omgång av grundstöd och verksamhetsstöd har även vissa justeringar i bidragsreglerna genomförts enligt beslut i upplevelsenämnden i oktober 2021. Alla berörda föreningar ska ha fått ett skriftligt beslut som beskriver vilka justeringar som är genomförda. Bidraget betalas ut den 27 april 2022.

Information

Har du och din förening frågor om beslut och utbetalning av stöd kan ni logga in på ert konto på InterbookGO och där hitta ansökan och beslut eller kontakta oss på forening@enkoping.se

Då vi vet att det kan komma frågor kring beviljade bidrag och framtida föreningsbidrag bjuder vi in föreningslivet till informationsträffar där du som föreningsrepresentant är välkommen med dina frågor. Aktuella tillfällen finns i vårt kalendarium.