Trygghet och Inkludering för barn och ungdomar i föreningslivet

publicerad:

Välkommen till ett inspirationsseminarium om en ny metod för hur din förening kan skapa Trygghet och Inkludering för barn och ungdomar i föreningslivet.

Syftet med inspirationsseminariet är att öka kunskapen hos ledare och styrelseledamöter inom föreningslivet gällande hur din förening genom samverkan, kan skapa bättre förutsättningar för barns och ungdomars trygghet och genom det skapa en bättre inkludering.
Här lyfter vi goda exempel som gör att vi lär av varandra. Genom att dela erfarenheter vill vi medverka till att vi tillsammans stärker vår kunskap om hur vi kan utveckla intern mångfald i våra verksamheter.

Anmälan: Anmäl dig senast den 11 maj 2022. Program och länk till konferensen skickas ut senast dagen innan.

Datum: 17 maj 2022
Tid: 14.00 – 16.00
Plats: digitalt via zoom.
Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor