Bidragsberättigade föreningar kan nu ansöka om verksamhetsstöd

publicerad:

Har din förening laddat upp kopia på sitt årsmötesprotokoll 2021 på InterbookGO och fått dem godkända? Då är din förening en av de föreningar som fortfarande är bidragsberättigade och kan söka verksamhetsstöd.

Ansökan om verksamhetsstöd kan enbart genomföras av bidragsberättigade föreningar. För att din förening ska fortsätta vara bidragsberättigad så måste ni årligen hålla er förenings konto på InterbookGO uppdaterat. Detta innebär bland annat aktuella kontaktuppgifter, antal medlemmar, rätt person har inlogg för att kunna uppdatera informationen samt att ni årligen ska inkomma med med ert signerade årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande möte. Kopior av dessa protokoll ska skannas in och laddas upp på föreningens konto på InterbookGO.

De föreningar som efter 14 januari 2022 inte har inkommit med sin årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande möte 2021 kan inte ansöka om verksamhetsstöd förrän dessa protokoll har blivit uppladdade på InterbookGO, granskade och godkända av handläggare. Ni har nu en förlängd möjlighet att senast 18 februari inkomma med underlag för att vi ska hinna granska och godkänna dem innan vi öppnar upp möjligheten för er att göra ansökan.

Information

Ansökan om verksamhetsstöd är öppen för bidragsberättigade föreningar 15 januari- 1 mars.

Ansökan ska genomföras digitalt på föreningens konto på InterbookGO

Har du frågor eller behöver stöd så finns flertalet bokningsbara tider i vårt kalendarium där du själv kan boka in dig på ett möte med handläggare.

Kommunens kontaktcenter finns även tillgängliga för stöd och kan svara på de vanligaste frågorna.

Handläggare kan du nå direkt på forening@enkoping.se