Verksamhetsstöd 2022

publicerad:

Från 15 januari till 1 mars 2022 kan bidragsberättigade föreningar ansöka om verksamhetsstöd.

Samtliga bidragsberättigade föreningar ska nu förbereda sig inför ansökan om verksamhetstöd 2022. Kontot på InterbookGO måste uppdateras med senaste årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande möte senast den 13 januari 2022.
Se även över att rätt kontaktuppgifter till styrelsen finns registrerade samt att rätt person har rätt behörighet i InterbookGO.

Ansökan ska genomföras under perioden 15 januari till 1 mars och ska innehålla en beskrivning av den verksamhet föreningen haft under 2021.

För att stödja och hjälpa er i föreningslivet att kunna göra ansökan på korrekt sätt bjuder vi i upplevelseförvaltningen in till informationstillfällen, öppet hus och möjlighet till enskilda möten.

Information

I oktober beslutade upplevelsenämnden om justeringar i reglerna inför 2022 som är viktiga att bidragsberättigade föreningar känner till.

Kriterier och underlag till ansökan om verksamhetsstöd

Sök bidraget på InterbookGO

Viktig information till bidragsberättigade föreningar Pdf, 136 kB. (Pdf, 136 kB)

Handledning;

Informationstillfällen, enskilda möten finns i vårt kalendarium

Ta kontakt med oss;

kommunen@enkoping.se alternativt 0171-62 50 00

forening@enkoping.se