Sök integrationsbidrag i januari

publicerad:

Vill din förening genomföra aktiviteter och arrangemang där nyanlända i alla åldrar får en meningsfull fritid?

Under 2022 har bidragsberättigade föreningar möjlighet att söka föreningsbidrag för att finansiera aktiviteter som fokuserar på integration. Integrationsbidraget syftar till att underlätta etablering i samhället och erbjuda nyanlända personer i alla åldrar en meningsfull fritid. 

Enköpings kommun har genom statliga medel under 2022 möjligheten att fördela detta föreningsbidrag. Vi planerar två ansökningsperioder per år.

Från och med 15 januari till 1 mars kan bidragsberättigade föreningar söka bidraget via sitt konto på InterbookGO.

Information

Riktlinjer och vägledning för integrationsbidrag

Sök bidraget på InterbookGO

Handledning;

Informationstillfällen, enskilda möten finns i vårt kalendarium

Ta kontakta med oss;

kommunen@enkoping.se alternativt 0171-62 50 00

forening@enkoping.se