Nytt arrangörsstöd för publika kulturarrangemang

publicerad:

Om din förening planerar att genomföra ett eller flera publika kulturarrangemang under 2022 så finns nu möjlighet att söka stöd för det.

Ansökan ska göras under perioden 1-30 november för beslut och utbetalning i januari 2022. Under våren 2022 blir det en ny ansökningsperiod för arrangemang under hösten 2022.

Syftet med arrangemanget ska vara att erbjuda en kulturupplevelse i form av teater, musik, dans, litteratur, föreläsare, konst eller liknande.

  • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och ha en publik.
  • Arrangemanget medför kostnader för föreningen i form av gage eller arvode till professionella kulturutövare.
  • Arrangemanget ska marknadsföras och det ska framgå att arrangemanget genomförs med stöd från Enköpings kommun.

Information

Läs mer om arrangörsstödet och dess kriterier

Bidragsberättigade föreningar gör sin ansökan på sitt konto på InterbookGO.

  • Ansökan öppnar 1 november
  • Ansökan stängs 30 november
  • Handläggning december
  • Beslut och utbetalning i januari 2022

Kontakt

forening@enkoping.se