Barns delaktighet och inflytande

publicerad:

Styrelseledamöter från Enköpinss föreningsliv deltog under Föreningsveckan i en Workshop med UNICEF Sverige om barns delaktighet och inflytande.

Under handledning av Cecilia Åhl från UNICEF Sverige fick deltagarna möjlighet att ta del av kunskap och inspiration kring hur de kan engagera och ge förutsättningar för barns delaktighet och inflytande i föreningen.

Passet var interaktivt och de som deltog fick möjlighet att diskutera och tillsammans med andra dela erfarenheter, eventuella utmaningar och goda exempel. Metoder testades och ett medskick var - fråga barn och hitta rätt för att inkludera på riktigt.

Samtliga deltagare fick UNICEF Sveriges handbok för barns delaktighet och inflytande. Vill din förening ha handboken finns den att hämta på biblioteket på Ågatan 29 fram till 2 november. Därefter kan ni få handboken efter kontakt med forening@enkoping.se

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, Barnrättslagen. Samtidigt införde Enköpings
kommun ett nytt stödsystem till civilsamhället i Enköpings kommun som ställer krav på att bidragsberättigade föreningar med barn och ungdomsverksamhet särskilt ska efterfölja barnkonvention.

Information

Ta del av presentationen från workshopen Pdf, 771 kB. (Pdf, 771 kB)

Titta på diskussionunderlaget och använd det i din förening Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)