Berätta om era erfarenheter av digitalisering under pandemin!

publicerad:

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska undersöka civilsamhällets erfarenheter av digitaliseringen som skett under pandemin.

Fokus ligger på att undersöka hur det har påverkat grupperna unga (13-25 år), äldre (65+) och personer med funktionsnedsättningar. Studien kommer att resultera i en rapport och förslag för hur villkoren för det civila samhällets organisationer ska kunna förbättras.

mucf är särskilt intresserade av att veta mer om pandemins konsekvenser för både er som organisationer och för era medlemmar och målgrupper. Det kan vara både negativa och positiva konsekvenser. Några exempel på områden är interndemokrati och demokratiska processer, påverkansarbete, medlemsaktiviteter och rekrytering av medlemmar.

Studien görs inom ramen för det regeringsuppdrag som MUCF har kopplat till pandemin, där myndigheten bland annat tar fram kunskap om hur civilsamhällets organisationer påverkats.

Läs mer om hur din förening kan bidra till undersökningen på mucfs hemsida