Har din förening haft sitt årsmöte?

publicerad:

Är föreningen bidragsberättigad så måste ni komma ihåg att uppdatera era uppgifter på InterbookGO

Det är viktigt att du som föreningsrepresentant ser till att era uppgifter på den digitala plattformen InterbookGO är aktuell och uppdaterad. Är din förening dessutom bidragsberättigad så är det avgörande för att din förening ska kunna söka bidrag.

Vi rekommenderar er att löpande underhålla era konton om det så gäller lokalbokning eller ansökningar om föreningsbidrag.

Att göra;

 • Se till att rätt person har rätt behörighet ”Ansvarig förening”. Ska styrkas med protokoll som finns uppladdat på föreningens konto på InterbookGO.
 • Ladda upp senaste aktuella dokument på InterbookGO
  • Årsmötesprotokoll
  • Protokoll från konstituerande möte
  • Protokoll firmatecknare/fullmakt göra ansökan
  • Nya/reviderade policydokument och stadgar eller liknande styrdokument
 • Håll era medlemssiffror aktuella i systemet
 • Uppdatera kontaktuppgifter och roller om styrelsen

Information

Manualer för InterbookGO

Logga in på InterbookGO