Utvärdera föreningsbidragen

publicerad:

Vad tycker din förening om bidragsreglerna; Stöd till civilsamhället i Enköpings kommun?

Nu och fram till 20 juni genomför upplevelseförvaltningen en enkät som en del av utvärderingen av gällande bidragsregler.

"Det är viktigt att så många föreningar som möjligt tar den här möjligheten att berätta om sina erfarenheter så vi får en möjlighet att skruva och förändra systemet så vårt stöd till föreningar och övriga civilsamhälle blir relevant och träffsäkert" - Kristina Eriksson, ordförande upplevelsenämnden

Enkäten vänder sig till din förening som har erfarenhet av det nya bidragsystemet som infördes 2020. Resultatet av utvärderingen kommer att återrapporteras till Upplevelsenämnden och eventuella justeringar av befintliga bidragsregler kommer att genomföras under hösten inför bidragsåret 2022.

Information

Mer om utvärderingen hittar du här>>

Frågor besvaras av arbetsgruppen för stöd till civilsamhället som nås på forening@enkoping.se