Beslut och utbetalning av föreningsbidrag

publicerad:

Samtliga bidragsberättigade föreningar som sökt verksamhetstöd har nu fått beslut.

Bidragsberättigade föreningar som sökt det årliga verksamhetsstödet innan 1 mars 2021 har nu fått beslut om bidrag. I samband med utbetalning av verksamhetsstöd betalas även föreningarnas grundsstöd ut.

Detta år är lite annorlunda på grund av Corona pandemin då de föreningar som drabbats negativt av pandemin kommer att få en fyllnadsbetalning för att nå upp i samma bidragsnivå som föregående år. Detta kan innebära att ni som förening får två bidragsutbetalningar.

Bidraget betalas ut den 27 april 2021

Har du och din förening frågor om beslut och utbetalning av stöd kan ni logga in på ert konto på InterbookGO och där hitta ansökan och beslut eller kontakta oss på forening@enkoping.se