Bidrag för sommarlovsaktiviteter

publicerad:

Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2021.

Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge med jämnåriga. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation och livsförutsättningar. Enköpings kommun vill därför ge föreningsliv och studieförbund möjlighet att söka bidrag för att finansiera avgiftsfria och smittfria sommarlovsaktiviteter.

Bidrag kommer att beslutas om under förutsättning att medel tilldelas Enköpings kommun från Socialstyrelsen. Justeringar kan även ske beroende på nya och aktuella restriktioner på grund av Corona pandemin.

För att ge föreningar och studieförbund möjlighet att planera sin verksamhet så öppnar vi nu ansökan om dessa medel med vissa restriktioner.

Information

15 april ansökan öppnar

16 maj ansökan stänger

Bidragsberättigade föreningar och studieförbund kan söka bidraget på sitt konto på InterbookGO.

Läs mer om villkor och kriterier för sommarlovsbidrag

Delta i en digital träff (Teams) där du får en genomgång av hur du gör ansökan och kan ställa dina frågor. Anmäl dig till någon av tiderna nedan.

Onsdag 21 april klockan 12.00-13.00

Måndag 10 maj klockan 18.00-19.00