Lotteritillstånd

publicerad:

Funderar er förening på att anordna ett lotteri? Då kan ni behöva söka tillstånd från kommunen.

I vissa lotterier kan ni behöva ett tillstånd från kommunen. Om ni behöver ett tillstånd så fungerar det så här;

1. Föreningen beslutar och för protokoll över vem i föreningen som ansvarar för lotteriet - en lotteriföreståndare.

2. Föreningen fyller i ansökningsblanketten och skickar in den till kommunen.

3. Kommunens handläggare granskar ansökan och återkommer till föreningen med information om inbetalning av tillståndsavgift.

4. När avgiften är inbetald beviljar handläggaren tillstånd och utser en kontrollant samt skickar ut viktig information till lotteriföreståndare och kontrollant.

5. Efter genomfört lotteri skickas redovisningen in till kommunen och samtidigt betalar föreningen in kontrollantavgiften till kommunen.

6. Kommunen betalar ut arvode till kontrollanten.

Information

Läs mer om vilka lotterier som kan behöva tillstånd och hämta ansökningsblankett.